صنایع غذایی

دستگاه تولید چای کیسه ای بین 14,000 دلار تا 14,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید غذای آبزیان بین 65,260 دلار تا 125,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید ارده بین 42,640 دلار تا 42,640 دلار

صنایع غذایی

خط تولید چیپس و فرنچ فرایز بین 98,891 دلار تا 98,891 دلار

صنایع غذایی

خط تولید چیپس از میوه جات بین 78,455 دلار تا 78,455 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شکلات بین 130,000 دلار تا 130,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید نان فانتزی بین 72,290 دلار تا 78,390 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر خون بین 80,080 دلار تا 80,080 دلار

صنایع غذایی

خط تولید آب معدنی بین 404,000 دلار تا 404,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید ویفر بین 217,000 دلار تا 217,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیر سویا بین 77,050 دلار تا 77,050 دلار

صنایع غذایی

خط تولید قهوه فوری بین 715,000 دلار تا 715,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیره خرما بین 50,000 دلار تا 50,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر آرد سوخاری بین 34,000 دلار تا 34,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید نشاسته از گندم بین 72,300 دلار تا 77,250 دلار

صنایع غذایی

خط تولید روغن سبوس برنج بین 295,000 دلار تا 295,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر تخم مرغ بین 293,000 دلار تا 293,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیره انگور بین 79,000 دلار تا 79,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شربت انگور بین 78,000 دلار تا 78,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سرکه خرما بین 319,000 دلار تا 319,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شلتوک برنج بین 34,000 دلار تا 34,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید الکل خرما بین 187,000 دلار تا 187,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سس سویا بین 79,000 دلار تا 79,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید رب گوجه بین 372,000 دلار تا 372,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سس گوجه فرنگی بین 120,000 دلار تا 120,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید مارگارین بین 168,000 دلار تا 168,000 دلار

صنایع غذایی