همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در تاریخ 20 مهرماه 1399 جلسه هم اندیشی و تبادل نظر اعضای هیئت مدیره شرکت سامان صنعت مبتکر و اعضای شورای مرکزی مجمع رهپویان اوراسیا با آقای دنیل ایبرایف از اعضای هیئت رئیسه اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد طی این جلسه هم اندیشی تفاهم نامه همکاری های مشترک با اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی فی مابین اعضا منعقد شد 
09122510000
02165751000