برگزاری مناقصه صنعتی

شرکت سامان صنعت مبتکر بدینوسیله آمادگی خود جهت برگزاری مناقصه های بین المللی به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، فرآیندهای تهیۀ اسناد مناقصه و همکاری با کارفرما در برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران و سازندگان مناسب را اعلام می دارد.

 

مهندسین و کارشناسان باتجربه شرکت، با توجه به گزارشات تهیه شده در بخش امکان سنجی خود و هماهنگی با کارفرما، اقدام به تهیۀ مدارک و اطلاعات فنی/مالی در موارد زیر می نمایند:

+ جستجوی برترین سوپلایرهای خارجی و داخلی در زمینه های مختلف صنعت

+ یافتن بهترین کانال های ارتباطی به منظور برگزاری سودمندترین مناقصه ها برای کارفرما

+ انجام مذاکرات تخصصی و تکمیلی با برندگان مناقصه به منظور انتخاب بهترین گزینه

+ انجام چانه زنی به منظور رسیدن به شرایط بهینه

+ عقد قرارداد نهایی خرید ماشین الات با سوپلایر نهایی و اخذ تضامین مربوطه

 

09122510000
02165751000