اخذ تسهیلات بانکی

شرکت سامان صنعت مبتکر بدینوسیله آمادگی خود را جهت دریافت انواع تسهیلات بانکی برای متقاضیان محترم اعلام می دارد.

 

انواع مختلف تسهیلات بانکی مرتبط با بخش صنعت به شرح زیر می باشد:

+ تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی 

+ تتمه طرح های آمایشی (تأسیس، توسعه، نوسازی و بازسازی، سرمایه در گردش)

+ تتمه طرح های بنگاه های زودبازده

+ استفاده از وجوهات اداره شده در استان های مختلف

+ استفاده از منابع تسهیلات بانک توسعه اسلامی ICDB

 

09122510000
02165751000