طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی

تهیۀ طرح های توجیهی و مطالعات امکانی سنجی جامع  بر اساس فرمت فرمت بین المللی  unido جهت برخورداری از تسهیلات بانکی صنعتی  یکی دیگر از خدمات دپارتمان امکان سنجی شرکت سامان صنعت مبتکر می باشد. که در حال حاضر به گواهی وزارت صنعت،معدن و تجارت برترین شرکت مهندسی در کشور میباشد 

 

09122510000
02165751000