صنایع سلولزی

دستگاه تولید لولۀ مقوایی بین 35,000 دلار تا 85,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید چوب پلاستیک (WPC) بین 100,000 دلار تا 570,000 دلار

صنایع سلولزی

خط فرآوری پر مرغ و طیور بین 350,000 دلار تا 350,000 دلار

صنایع سلولزی

دستگاه تولید پاکت کاغذی بین 176,000 دلار تا 176,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید کاغذ سنگی بین 2,000,000 دلار تا 2,000,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید لیوان کاغذی بین 95,550 دلار تا 95,550 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید پاکت سیمان بین 180,180 دلار تا 180,180 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید ذغال چوب بین 60,000 دلار تا 60,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید کارتن بسته بندی بین 630,000 دلار تا 630,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید پاکت سی دی بین 50,000 دلار تا 50,000 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید شانه تخم مرغ بین 81,250 دلار تا 81,250 دلار

صنایع سلولزی

خط تولید بوبین مقوایی بین 69,000 دلار تا 120,000 دلار

صنایع سلولزی