اعتبار سنجی

اعتبار سنجی کاملاً قانونی شرکت های چینی توسط گروه مشاورین مهندسی برتر کشور در سال های 97 و 98 و 1400
با توجه به اهمیت شناخت دقیق شرکت ها و کارخانجات مستقر در کشور چین و با هدف حفظ منافع خریداران محترم ایرانی شرکت سامان صنعت مبتکر با توافق به عمل آمده با اتاق بازرگانی چین اقدام به ارائه این خدکت جدید نموده است
گزارش ارائه شده به متقاضیان محترم کاملاً قانونی و قابل اعتماد بوده و به موارد بسیاری میپردازد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
• نام نماینده قانونی شرکت
• کد اعتبار اجتماعی یکپارچه
• آدرس قانونی و محل اقامت سهامداران شرکت و اطلاعات تماس ثابت و موبایل
• وضعیت شرکت از لحاظ فعالیت
• تاریخ تاسیس وثبت قانونی شرکت
• سرمایه ثبتی و قانونی شرکت
• سرمایه ثبتی پرداخت شده
• تاریخ حیات قانونی شرکت و زمان افزایش سرمایه
• شناسه ثبتی شرکت
• شماره ثبت کسب و کار
• کد گواهی مودیان مالیاتی
• نوع شرکت
• صلاحیت پرداخت مالیات ارزش افزوده
• مرجع و محل ثبت شرکت
• تعداد کارمندان رسمی شرکت منطبق با لیست بیمه و اسامی کارکنان رسمی شرکت
• تعداد شرکا و میزان سهم الشرکه آنان
• اسامی و نام های سابق شرکت
• کد واردات و صادرات شرکت
• موضوع فعالیت دقیق و قانونی شرکت
• سرمایه گذاری های خارجی شرکت
• آگهی تغییرات رسمی و قانونی شرکت
• داده های مالی شرکت دقیق و قانونی
• سهامداران مشارکتی در صورت وجود
• ارتباطات مشکوک شرکت
• تحلیل شرکت های همتا و رقیب جدی
• تعداد پرونده های قضایی و موضوع دعاوی آن
• نتایج حاصل از دعاوی محلی و ملی و بین المللی علیه شرکت
• اقدامات قضایی شرکت در داخل و خارج از کشور به عنوان شاکی
• تعداد ابلاغ های قضایی علیه و له شرکت
• لیست مجوزات اداری
• لیست برندها و طرح های صنعتی و مالکیت های معنوی متعلق به شرکت
• لیست patent های ثبتی و قانونی شرکت
انجام تمامی موارد فوق الذکر  توسط گروه معتمد وزارت صنعت معدن و تجارت ، دارای پروانه فنی مهندسی و پروانه تحقیق و توسعه مرتبط ، عضو کانون مشاوران رسمی
لطفا تماس حاصل بفرمایید و یا درخواست های خود را از طریق واتساپ ارسال بفرمایید
www.meayar.ir
www.samansanatmobtaker.ir
09122510000
02165751000
02532500000
02532300000

 

09122510000
02165751000