سامان صنعت مبتکر

تمامی حقوق مادی و معنوی سامانه ملی معیار به استناد بند 20 اصلاح ماده 40 اساسنامه ذیل معاونت امور صنایع متعلق به شرکت سامان صنعت مبتکر میباشد 

 

لینک ورود به سایت شرکت سامان صنعت مبتکر 

http://www.samansanatmobtaker.ir

09122510000
02165751000