اخذ پروفرم های مقایسه ای

نیازی به ذکر نیست که پروفرما (پیش فاکتور) نقطۀ شروع هر رابطۀ تجاری می باشد و از اینرو  کیفیت آن در هر رابطۀ تجاری بسیار حائز اهمیت است.

یکی دیگر از خدمات صنعتی دپارتمان بازرگانی خارجی شرکت سامان صنعت مبتکر به متقاضیان عبارت از بررسی تخصصی پیش فاکتورهای صنعتی و تجاری و ارایۀ پیش فاکتورهای مقایسه ای قابل استناد می باشد.

 

در زیر به برخی از خدمات شرکت در این زمینه اشاره شده است:

+ بررسی تخصصی پروفرم های ارائه شده توسط ماشین سازان داخلی و خارجی و ارائه نظرات تخصصی در زمینۀ تکمیل آنها بر اساس مقررات و نیازهای تعیین شده

+ جلوگیری از تقلب و تدلیس در مندرجات پروفرما و پیش فاکتورهای داخلی و خارجی

+ دفاع از حقوق خریداران در زمان عقد قراردادهای تجاری و اخذ پروفرم نهایی

+ بررسی و آنالیز تخصصی قیمت های ارایه شده در پروفرم ها و تبدیل آنها به قیمت های مقایسه ای

+ اعتباردهی پیش فاکتورهای داخلی و خارجی با اخذ برگۀ کارشناسی رسمی نسبت به قیمت نهایی و کیفیت کالا از کارشناسان خبرۀ کانون کارشناسان وکلای رسمی دادگستری کشور

+ اعتباردهی پیش فاکتورهای خارجی با اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح در کشور ذینفع (برای مثال: CCPIT در چین و غیره)

09122510000
02165751000