صنایع فلزی

خط تولید انواع سیم خاردار بین 40,000 دلار تا 40,000 دلار

صنایع فلزی

خط تولید لوله های فولادی بی درز بین 2,800,000 دلار تا 2,800,000 دلار

صنایع فلزی

خط تولید لوله مسی کم قطر بین 123,500 دلار تا 123,500 دلار

صنایع فلزی

خط تولید مفتول مسی بین 285,000 دلار تا 395,000 دلار

صنایع فلزی