مشاوره مالی و سرمایه گذاری

مشاوره، یک خدمت از جنس راهنمایی و توصیه ‌است که به مشتریان کمک می‌کند تا مسائل و فرصت ‌های خود را شناسایی و تحلیل کنند. مشاوران، با توجه به شرایط مشتریان، راه ‌حل‌ هایی را توصیه و یا فعالیت‌ هایی را پیشنهاد می‌ کنند و پس از آن در صورت تمایل کارفرما، در پیاده‌ سازی آنها نیز همراهی می کنند.

شرکت سامان صنعت مبتکر یکی از حوزه ‌های اصلی فعالیت خود را ارایۀ مشاوره‌ در حوزه ‌های زیر به فعالان بازار پولی و مالی کشور قرار داده  است:

 

مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری

طراحی مدل ها و الگوهای تأمین مالی

تهيه مدل هاي تأمين مالي با اتکا به بنگاه يا پروژه  (Corporate Finance & Project Finance)

+تهيه مدل‌ هاي تأمين مالي بيع متقابل  (Buy Back)

+تهيه مدل‌ هاي سرمايه گذاري BOT, BOO, BOOT و ....

+تهيه مدل‌ هاي تأمين مالي تجاري  (Trade Finance & Export Finance)

+تهيه مدل‌ هاي تأمين مالي افزايش سرمايه ها از طرق مختلف

+تهيه گزارش ‌هاي بررسي همه جانبه  (Due diligence)

+مشاوره ادغام و تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی

+تهیه برنامه کسب و کار، مطالعات امکان ‌سنجی و تحقیقات بازار

+مشاوره انتشار صکوک و اوراق مشارکت ریالی و ارزی

+قیمت‌گذاری اوراق بهادار؛

+روش فروش و عرضه اوراق بهادار؛

+طراحی اوراق بهادار؛

+خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛

+تحقیقات مربوط به صنعت مالی در ایران و جهان؛

+قیمت‌گذاری شرکت‌ها؛

+شناسایی اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی سرمایه‌ گذاری در داخل و خارج از کشور، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری؛

+مدیریت پرتفوی و سبدگردانی؛

+مشاوره مالیه شهری؛

09122510000
02165751000