لوح شرکت فنی برتر سال 1397

با توجه به بررسی های تخصصی و فنی به عمل آمده توسط کارشناسان محترم وزارت صنعت ، معدن و تجارت شرکت سامان صنعت مبتکر به عنوان شرکت فنی مهندسی برتر کشور در سال 1397 شناخته و بدنوسیله به ایشان لوح افتخاراعطا گردید 
09122510000
02165751000