صنایع شیمیایی

پلنت تولید گرانول LDPE از اتیلن تکنولوژی بازل

قیمت های موجود
پلنت تولید گرانول LDPE از اتیلن تکنولوژی بازل
باظرفیت 300 هزارتن در سال


پلی اتیلن ها خانوادهاي از رزینهاست که از پلیمریزاسیون گاز اتیلن در شرایط متفاوت و با استفاده از کاتالیستهاي مختلف تهیه میشود. پلی اتیلن ها بطور کلی به 4 دسته سنگین, میانی یا متوسط, سبک و سبک خطی تقسیم بندي میشوند

مختصری در مورد صنعت
+پلی اتیلن سبک براي اولین بار در اواخر دهه 1930 معرفی شد. مولکول این ماده داراي تعداد
زیادي شاخههاي بلند و کوتاه است که مانع بلورینگی پلیمر میشوند. دانسیته این پلیمر در محدودهgr/cm33 0/915-0/935 قرار دارد و به طور عمومی دانسیته پلی اتیلن هاي سبک کمتر از cm/gr0/94تکرار شود، وزن مولکولی این 2 2 می (- CH- CH(- n است. پلی اتیلن سبک ترموپلاستیکی است که در آن ماده متوسط وزن زنجیرههایی است که پلیمر را تشکیل میدهند و معمولاً در محدوده 100 هزار تا 500 هزار است. این پلیمر مزه و بو ندارد, محصولات ساخته شده از این پلیمر، کاملاً نرم هستند
ویژگی های بارز خط تولید
+
ظرفیت خط تولید
+300 هزار تن در سال
مواد اولیه/کمکی/بسته بندی
+ گاز اتیلن با فشار 22 بار  به عنوان منومر يا ماده اوليه
+ پراكسيد آلي به عنوان آغازگر واكنش راديكالي
+ ايزودودكان به عنوان حلال و رقيق كننده آغازگر
+پروپيونيك آلدئيد
+ مستربچ
+پروپان
+ پروپیلن
مصارف و ویژگی های بارز محصول نهایی
+فیلم و ورق: براي بستهبندي انواع نان ، کیک و شیرینی، گوشت، مرغ، لبنیات، غذاهاي یخ زده، محصولات کشاورزي و مصارف غیر بستهبندي مانند فیلمهاي کشاورزي، فیلمهاي بهداشتی، فیلم شرینک
+پوشش اکسترود براي پوشش کاغذ و بردهاي کاغذي براي بسته بندي محصولاتی مانند قوطی شیر
+قالبگیري تزریقی براي لوازم خانگی، اسباب بازي، قطعات مبلمان و بطريهاي فشرده براي محصولات پزشکی
+روکش سیم و کابل
+سایر مصارف مانند چسبها، فومها و قالبگیري دمشی
لیست و تعداد تجهیزات اصلی
MAIN MECHANICAL EQUIPMENTS
· Combined Compressor
· Hyper Compressor including Intercoolers
· Preheater, Reactor and Aftercooler
· Initiator injection pumps
· Reactor hot water pumps
· HP Product Separator
· HP Recycle gas coolers
· LP Product Separator
· Extruder package
· Degassing and Storage silos
· Pneumatic conveying systems
· Bagging and palletising machines
لیست لوازم یدکی/قطعات مصرفی
+Connecting rod per each size
+Plunger per each size
+Cylinder complete per size
+Cross heads
+Hyper compressor
+Reactor safety valve (Blow off valve)
+Reactor pressure control valve (letdown valve)
+intercoolers
شرح مختصر فرآیند تولید
+پلي اتيلن سبک توسط واکنش راديکال آزاد و با استفاده از آغازگرتوليد مي شود. در اين فرايند از اکسيژن يـا
ديگر اغازگرهاي راديکال آزاد مثل پراکسيدهاي آلي و ترکيبات آزو استفاده مي شود . اکنش در فشار و دماي
بالا )معمولآ Mpa ١٢٠ - ٢٨٠ و C٢٥٠° - ٣٠٠ انجام مي شود.
زمان اقامت مواد در ظرف واکنش معمولآ حدود S١٠ - ١٥ است گرماي واکـنش حـدود g / kcal ٨٠٠
است و بايددر طول زمان کوتاه اقامت مواد ، از ظرف واکنش خارج شود فقـط بخـش انـدکي از ايـن گرمـا از
طريق ديواره ظرف واکنش به بيرون منتقل مي شود که علت آن ضخامت زيـاد و بـه نـسبت محـدود ديـواره
است علاوه بر اين پليمر تمايل دارد روي سطح سرد ظرف رسوب کند که در نتيجه ميزان انتقال گرما باز هـم
کاهش مي يابد .در عمل با عبوردادن مقداري مونومر سرد اضافي از محل واکـنش مخلـوط سـرد مـي شـود،
بنابراين سرعت توليد به طور مستقيم با سرعت گردش اتيلن و ميزان افزايش دما در ظرف واکنش تغيير مي
کند موازنه گرمايي درجه تبديل را در هر بار عبور مواد به % ٢٠ - ١٥ محدود مي کند.
+ شرح فرايند :
اين فرايند شامل مراحل زير مي باشد که به تفصيل شرح داده مي شود:
· فشرده سازي گاز
· پليمريزاسيون
· جداسازي
· اکستروژن و دانه بندي
· نگهداري و بسته بندي
میزان مصرف یوتیلیتی (آب،برق،گاز و غیره)
+ مصرف برق 310 میلیون کیلوات ساعت در سال
+ 2 میلیون متر مکعب در سال
+ بنزین 40 هزار لیتر در سال
ابعاد زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه/کارگاه
+ 48 هکتار
نوع و ابعاد ساختمان ها، سوله ها، فونداسیون ها و سازه های مورد نیاز
+ مجموعا حدود 45 هزار متر مربع
تأسیسات عمومی مورد نیاز واحد
+ هوای فشرده
+ اکسیژن مایع ، نیتروژن مایع
+ چیلر تولید آب سرد
+ بخار
شرایط اتمسفری و محیطی مورد نیاز (در صورت وجود)
+ تمامی اطلاعات تکمیلی در قالب طرح جامع امکان سنجی با فرمت استاندارد UNIDO به انضمام جزئیات فنی ، مالی و بازار طرح به متقاضیان محترم ارائه خواهد شد
قیمت نهایی
+ 90 میلیون یورو
خدمات قابل ارایه توسط «سامانه ملّی معیار»
+ مطالعات مهندسی پایه و تفضیلی با رعایت اصول و سرفصل های فیدیک
+ ارائه مطالعات امکان سنجی پروژه با فرمت یونیدو
09122510000
02165751000