صنایع شیمیایی

خط تولید کلسیم کلراید

قیمت های موجود
خط تولید کلسیم کلراید
15000 تن در سال


محصول موردنظر در اين طرح كلريد كلسيم با فرمول شيميايي CaCl2 است. اين ماده بهصورت بلورهاي سفيدرنگ و به حالتهاي دانه دانه، كلوخه، پرك، قرصهاي آبدار و بدون آب، پودر يا محلول 45 - %30% توليد ميگردد. بيشترين مصرف CaCl2 در صنعت راهداري، كنترل گردوغبار و استخراج نفت است.

مختصری در مورد صنعت
+محصول موردنظر در اين طرح كلريد كلسيم با فرمول شيميايي CaCl2 است. اين ماده بهصورت بلورهاي
سفيدرنگ و به حالتهاي دانهدانه، كلوخه، پرك، قرصهاي آبدار و بدون آب، پودر يا محلول 45 - %30%
توليد ميگردد. بيشترين مصرف CaCl2 در صنعت راهداري، كنترل گردوغبار و استخراج نفت است.
ویژگی های بارز خط تولید
+نياز بازار منطقه به كلريد كلسيم براي توليدكنندگان قابلدرك است اما عدم شروع به كار طرحهاي در
دستساخت حكايت از اين دارد كه احداث واحد كلريد كلسيم بهتنهايي صرفه اقتصادي نداشته و معمولاً
در كنار واحدهايي كه HCl محصول جانبي آنهاست و همچنين بهعنوان محصول جانبي فرايند توليد
سودا اش، توليد CaCl2 مقرونبهصرفه خواهد بود.
ظرفیت خط تولید
+ 15هزار تن در سال
کشور سازنده
+ چین
مواد اولیه/کمکی/بسته بندی
+ سنگ آهک 98 درصد وزنی 0.9 تن به ازای یک تن محصول
+ اسید کلریدریک 2.1 تن به ازای یک تن محصول
+ هیدروکسید کلسیم 0.03 تن به ازای یک تن محصول
مصارف و ویژگی های بارز محصول نهایی
+ خلوص بالا
+ هزینه های حداقلی تولید
+كلريد كلسيم با وزن مولكولي 98/110 گرم بر مول، نمكي معدني و بلوري سفيدرنگ است. اين تركيب
يكي از مهمترين و كاربرديترين مواد شيميايي معدني محسوب ميشود كه در صنايع حفاري (به عنوان
گل حفاري)، شيميايي، غذايي و دارويي كاربرد فراواني دارد. دو گريد اصلي CaCl2 ،گريد خوراكي و گريد
صنعتي آن است و اين ماده را بايد در بستهبنديهاي ضد هوا و رطوبت نگهداري كرد.
لیست و تعداد تجهیزات اصلی
+
میزان مصرف یوتیلیتی (آب،برق،گاز و غیره)
+ آب فرآیندی 1 تن به ازای 1 تن محصول
+آب کولینگ 10 تن به ازای یک تن
+برق 180کیلووات بر ساعت
+گاز طبیعی 220 متر مکعب به ازای یک تن
+ هوای فشرده 10 مترمکعب
شرایط پرداخت
+ 30 % پیش پرداخت
+ 60 درصد قبل از حمل دریایی
+ 10 درصد پس از نصب و راه اندازی
قیمت نهایی
+ 2 میلیون دلار
09122510000
02165751000