صنایع غذایی

صنایع غذایی

خط تولید برنج سنتزی (صنعتی) بین 45,000 دلار تا 130,000 دلار

صنایع غذایی

دستگاه تولید چای کیسه ای بین 14,000 دلار تا 14,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید غذای آبزیان بین 14,000 دلار تا 14,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید ارده بین 36,449 دلار تا 36,449 دلار

صنایع غذایی

خط تولید چیپس و فرنچ فرایز بین 98,891 دلار تا 98,891 دلار

صنایع غذایی

خط تولید چیپس از میوه جات بین 98,891 دلار تا 98,891 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شکلات بین 104,156 دلار تا 104,156 دلار

صنایع غذایی

خط تولید نان فانتزی بین 72,290 دلار تا 78,390 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر خون بین 72,290 دلار تا 78,390 دلار

صنایع غذایی

خط تولید آب معدنی بین 161,070 دلار تا 161,070 دلار

صنایع غذایی

خط تولید ویفر بین 217,000 دلار تا 217,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیر سویا بین 217,000 دلار تا 217,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید قهوه فوری بین 715,000 دلار تا 715,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیره خرما بین 50,000 دلار تا 50,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر آرد سوخاری بین 48,000 دلار تا 48,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید نشاسته از گندم بین 72,300 دلار تا 77,250 دلار

صنایع غذایی

خط تولید روغن سبوس برنج بین 190,000 دلار تا 190,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر تخم مرغ بین 190,000 دلار تا 190,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیره انگور بین 174,000 دلار تا 174,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شربت انگور بین 78,000 دلار تا 78,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سرکه خرما بین 319,000 دلار تا 319,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شلتوک برنج بین 34,000 دلار تا 34,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید الکل خرما بین 34,000 دلار تا 34,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سس سویا بین 79,000 دلار تا 79,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید رب گوجه بین 372,000 دلار تا 372,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سس گوجه فرنگی بین 372,000 دلار تا 372,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید مارگارین بین 101,000 دلار تا 101,000 دلار