صنایع غذایی

صنایع غذایی

خط تولید برنج سنتزی (صنعتی) بین 45,000 دلار تا 130,000 دلار

صنایع غذایی

دستگاه تولید چای کیسه ای بین 14,000 دلار تا 14,000 دلار

صنایع غذایی

مخزن استیل بین 14,000 دلار تا 14,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید غذای آبزیان بین 65,260 دلار تا 65,260 دلار

صنایع غذایی

خط تولید ارده بین 42,640 دلار تا 42,640 دلار

صنایع غذایی

خط تولید چیپس و فرنچ فرایز بین 42,640 دلار تا 42,640 دلار

صنایع غذایی

خط تولید چیپس از میوه جات بین 78,455 دلار تا 78,455 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شکلات بین 130,000 دلار تا 130,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید نان فانتزی بین 130,000 دلار تا 130,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر خون بین 80,080 دلار تا 80,080 دلار

صنایع غذایی

خط تولید آب معدنی بین 404,000 دلار تا 404,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید ویفر بین 404,000 دلار تا 404,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیر سویا بین 77,050 دلار تا 77,050 دلار

صنایع غذایی

خط تولید قهوه فوری بین 77,050 دلار تا 77,050 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیره خرما بین 329,000 دلار تا 329,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر آرد سوخاری بین 34,000 دلار تا 34,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید نشاسته از گندم بین 9,400 دلار تا 9,400 دلار

صنایع غذایی

خط تولید روغن سبوس برنج بین 202,000 دلار تا 202,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر تخم مرغ بین 293,000 دلار تا 293,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شیره انگور بین 79,000 دلار تا 79,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شربت انگور بین 79,000 دلار تا 79,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید پودر ژلاتین استخوانی بین 1,650,000 دلار تا 1,650,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سرکه خرما بین 1,650,000 دلار تا 1,650,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید شلتوک برنج بین 64,350 دلار تا 64,350 دلار

صنایع غذایی

خط تولید الکل خرما بین 187,000 دلار تا 187,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سس سویا بین 187,000 دلار تا 187,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید رب گوجه بین 23,000 دلار تا 23,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید سس گوجه فرنگی بین 120,000 دلار تا 120,000 دلار

صنایع غذایی

خط تولید مارگارین بین 168,000 دلار تا 168,000 دلار