صنایع ساختمانی

صنایع ساختمانی

خط تولید ورق فوم پی وی سی بین 120,000 دلار تا 345,000 دلار

صنایع ساختمانی

خط تولید بتن سبک گازی AAC بین 750,000 دلار تا 3,200,000 دلار

صنایع ساختمانی

خط تولید کارتن پلاست بین 42,650 دلار تا 42,650 دلار

صنایع ساختمانی

خط تولید پروفیل UPVC بین 31,200 دلار تا 31,200 دلار

صنایع ساختمانی

خط تولید فوم ورق پی وی سی بین 434,000 دلار تا 434,000 دلار