صنایع ساختمانی

صنایع ساختمانی

خط تولید ورق فوم پی وی سی بین 120,000 دلار تا 345,000 دلار

صنایع ساختمانی

خط تولید سرامیک سه بعدی بین 130,000 دلار تا 130,000 دلار

صنایع ساختمانی

خط تولید کارتن پلاست بین 250,185 دلار تا 250,185 دلار

صنایع ساختمانی

خط تولید پروفیل UPVC بین 703,300 دلار تا 703,300 دلار

صنایع ساختمانی

خط تولید فوم ورق پی وی سی بین 156,000 دلار تا 156,000 دلار