همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

طی جلسه اعضای محترم هیئت مدیره جدید شرکت سامان صنعت مبتکر با سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصای اوراسیا اتفاق افتاد 
09122510000
02128423737