مشاوره کار آفرینی

مشاوره کار آفرینیتعریفی از کارآفرینی که تقریباً شامل همه تعریف های ارائه شده از آنان باشد عبارت است از:

«کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و با بسیج منابع، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می گردد».

در دایرة المعارف بریتانیا ، کارآفرین اینگونه تعریف شده است:

«شخصی که کسب و کار و یا مؤسسه اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آن را می پذیرد».

واژه کارآفرینی از قرن ها پیش و قبل از آن که به زبان امروزی مطرح شود، در زبان فرانسه متداول گردید. این واژه معادل کلمه فرانسوی  Enterprendre  به معنای "متعهد شدن" (معادل under Take در زبان انگلیسی) می باشد که در سال 1848 توسط جان استوارت میل، به کارآفرینی (Entrerpreneurship) در زبان انگلیسی ترجمه شد.

 

ریسک پذیری ؛

هر سازمان با توجه به ماهیت کار خود، ریسک های گوناگون را تجربه می کند ودر شرایط متحول امروز، اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسک ها و نوع مدیریتی که بر انواع ریسک ها اعمال می شود، بستگی دارد.

در مجموع ریسک پذیری همان سنجش یا ارزیابی ریسک و به دنبال آن طراحی استراتژی هایی  برای اداره ریسک است.

به این ترتیب در شرایط پر تحول امروز، توفیق بنگاهها به تسلط آنها بر ریسک ها وابسته است. همانطور که معروف است« نه قویترین و نه با هوشترین بلکه منعطف ترین موجودات بقا دارند ».

از آنجایی که ریسک در ذات هر فعالیت اقتصادی است و هیچ جامعه ای بدون فعالیت اقتصادی موجودیت ندارد، پس عاملان اقتصادی همواره کوشیده اند تا راه حل هایی برای تسهیل، تسریع و افزایش حجم فعالیت هایشان بیابند.

بدین ترتیب ، آنها ریسک روی آوردن به راه حل های جدید را پذیرفته اند. پیشتازان این امر را "کار آفرین" می نامند.

در ادبیات اقتصاد توسعه، کارآفرینان عاملان اصلی تحرک و پویایی اقتصادی جامعه هستند: نوآوران و خطرپذیرانی که ایده های نو را در بازار تبدیل به خدمت و محصول جدید می کنند و شهروندان را ترغیب می کنند تا محصول یا خدمت را بپذیرند .

در این صورت است که به اهمیت حضور کارآفرینان  و خطرپذیران اقتصادی جامعه بیشتر پی می بریم. زیرا پذیرفتن ریسک برای اینگونه افراد رابطه ی مستقیم با میزان آن ندارد و این دقیقاً  همان نکته ای است که باید برای تلفیق ریسک و پذیرفتن آن با کارآفرینی به آن پرداخت. یعنی ریسک سازمانی را که بیشتر در مؤسسات بانک و بیمه  جریان دارد نمی توان به سادگی در کنار ریسک مؤسسات اقتصادی کارآفرینان قرار داد زیرا گروه اول در چهارچوب مدل های آمار و ریاضی و به روی احتمالات تصمیم گیری می کنند، در حالی که گروه دوم امکان زیاد دارد که علی رغم ریسک بالا، انجام کاری را بپذیرد و به عهده گیرند.


شرکت سامان صنعت مبتکر  با توجه به اهمیت و نیاز این بخش، خدمات تخصصی مورد نیاز جهت تجاری سازی طرح ها و پروژه های کارآفرینی را ارائه می نماید که برخی از آنها به صورت زیر می‌باشد :

+ حوزه آموزش: ارائه آموزش های مورد نیاز کارآفرینان (حقوقی- مالی- حسابداری-  مالیاتی- بازرگانی وغیره)

+ خدماتی ثبتی: مشاوره و آموزش جهت ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت اختراع  جهت تجاری سازی ایده های کارآفرینان

+ اخذ مجوزها: مشاوره و آموزش جهت اخذ جواز و گواهینامه های داخلی و بین المللی

+ طرح کسب و کار : ارزیابی طرح های تجاری و امکان سنجی برای انواع ایده های فنی و اقتصادی وهمچنین ارائه کلیه خدمات دردپارتمان تخصصی مشاوره سرمایه گذاری

+ تحقیق و توسعه  بازار: بررسی سهم بازار و نفوذ به بازارهای داخلی و خارجی

+ بازار یابی: آماده کردن برنامه و تحلیل وضعیت بازار، ارتقای واحد فروش، مهندسی محصول، مدیریت برند

+ عارضه یابی: شناسایی معضلات ساختاری  و ارائه راه حل های برون رفت پروژه های کارآفرینی